การรับประกันสินค้า

  • สินค้ารับประกัน 1 ปี ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • รับประกันสินค้า ในกรณีชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ หรือเกิดความผิดพลาดจากโรงงานผลิต 
  • ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน กรณีที่สินค้ายังไม่มีการแกะหีบห่อ และยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • กรณีคืนสินค้า  ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งคืนเอง
Visitors: 8,636